dissabte, 26 de novembre de 2011

No anem bé...

  El passat divendres la premsa es feia ressò de l'èxit de la recent emissió de deute públic amb titulars com aquest: "L'emissió de lletres rep peticions per més de 145 milions d'euros", em va venir a la memòria un explicació que havia llegit unes setmanes abans, ara no trobo el post, però crec que devia ser en alguna publicació d'Economistes Atterrés, un lloc molt recomanable on s'hi troben visions alternatives del que sembla que molts accepten com "la veritat de la ciència econòmica". 
  Analitzaven l'efecte de la reducció d'impostos sobre grans fortunes en termes de recursos per l'estat i ho feien referint-se a França i algun altre país europeu:
- els defensors d'aquest tipus de mesures postulen que al disminuir la pressió impositiva sobre els sectors mes rics, els recursos econòmics "alliberats" es reinverteixen en l'economia productiva, creant novament riquesa, llocs de treball... el resultat seria que l'estat acabaria recaptant per altres vies mes que el que deixa de guanyar eliminant aquest tipus d'imposició
- el resultat real seria que l'estat, en la seva cerca de finançament emet deute públic, aquest resulta força atractiu per aquestes fortunes que hi inverteixen el que han deixat de pagar en concepte d'impostos, o sigui que finalment el que abans revertia a l'estat en forma de fiscalitat ha de ser emprat a preu de mercat.
  Aquest anàlisi es referia a països on la fiscalitat està instaurada de fa anys, amb evolucions en funció dels canvis polítics i de l'estructura social i econòmica del país, en tot cas, aquest podria ser un dels elements que contribueix al que es ve observant els darrers anys, l'augment de les desigualtats economiques.
  No puc deixar de pensar que a casa nostra encara no hem arribat a instaurar ni l'embrió d'una fiscalitat justa, els ciutadans no contribuïm a les despeses de l'estat en proporció als nostres recursos, parlant clar: estem incomplint un dels preceptes de la constitució. 
  I no serà per manca de temps, la constitució ha arribat a la majoria d'edat i hem estat incapaços en tots aquests anys d'avançar en l'equitat i la justícia que representa un sistema fiscal progressiu, bàsic per la sostenibilitat social i econòmica del sistema.
 No anem bé...