dimarts, 27 de novembre de 2012

Legitimitat

opinió publicada a El Periòdic d'Andorra del 27 de novembrehttp://www.elperiodicdandorra.ad/blog/949/politica/legitimitat/
Legitimitat és el que sosté el dret a exercir un cert poder.
La legitimitat es pot basar en les lleis vigents, lalegalidad vigenteque dirien alguns.
Recordem que les lleis són modificables i fins i tot la més sagnant de les dictadures pot autoproclamar-seestat de dreti desenvolupar un marc legal que empari les pròpies arbitrarietats. La història de la humanitat és plena de règims autocràtics basats en lalegitimitatde les seves victòries militars, i sovint s'han acabat perpetuant pel molt discutible mèrit del llinatge. No oblidem que d'altres institucions omnipotents com els poders religiosos han apel.lat a lagràcia divinaper apuntalar la pròpia legitimitat.
Prefereixo entendre la legitimitat com el concepte basat en principis morals socialment acceptats. Un poder legítim seria, doncs, el que emana d'una societat que disposa d'una informació completa, plural i veraç, i que la possibilitat d'expressar-se lliurament, mitjançant diferents mecanismes democràtics. Un parlament composat de representants elegits democràticament pels ciutadans legitimitat per legislar, sempre que es respectin els programes electorals i les promeses fetes als electors. Qualsevol canvi significatiu de posició sobre un tema concret, sense una explicació clara i una consulta concreta als qui es representa, minva la legitimitat de les decisions preses.
A Catalunya, les eleccions d'aquest 25 de novembre han deixat un panorama complex en alguns aspectes, molt clar en d'altres.
La davallada del partit en el govern manifesta el rebuig creixent a les polítiques econòmiques d'austeritat. Malgrat tot, sembla que Artur Mas haurà de ser qui lideri de nou el Govern de la Generalitat, però està legitimat per seguir aplicant les mateixes polítiques?
A diferència dels anteriors comicis, aquest cop les diferents opcions polítiques s'han posicionat clarament sobre un punt central en la campanya: el dret a decidir. Una majoria clara de dos terços del parlament català és favorable a aquest dret... algú gosarà posar en dubte la legitimitat d'un referendum sobre la independència de Catalunya?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada